Altay tankı seri üretimi ve füze ihaleleri gündemde.

ANKARA – Savunma sanayiinde, ALTAY tankı seri üretimi, uzun menzilli hava savunma füzesi, MİLGEM seri üretimi, milli jet uçağı modelinin belirlenmesi gibi kritik kararlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından peş peşe alınacak. Türkiye’nin en önemli savunma sanayii ihalelerinden biri olan geliştirme çalışmaları son aşamada bulunan ALTAY tankının seri üretimine ilişkin ihaleyi yapmayı sağlayacak seviyede dokümanlar SSM’ye verildi. ALTAY tank ihalesinde, prototipi geliştiren KOÇ Holding’e bağlı OTOKAR en öncelikli şirket görünüyor. Buna karşılık, yeni sahipleriyle BMC tank üretimine ilişkin ilgisini açıkladı. Mevcut üretim kapasitesi ve uzun süredir zırhlı araç üreticisi kimliğiyle FNSS de olası bir süreçte rol oynayabilir.

Savunma sanayiinde, önemli kararlar cumhurbaşkanlığı seçimlerini bekliyor. Bunlar arasında, ALTAY tankı seri üretimine yönelik ihale süreci dikkat çekti. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, tasarım ve prototip geliştirme, seri üretim dosyasını hazırlamakla yükümlü OTOKAR, 2013 itibariyle seri üretime yönelik alt yüklenici işlerini de kapsayacak şekilde dosyasını Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na sundu. Testler devam ettikçe dokümanda güncellemeler yapılacak. OTOKAR’ın ALTAY tankını tam olarak geliştirmesine ilişkin planlanan süre 2015 sonu. Bu tarih itibariyle tank seri üretime hazır halde tasarlanmış olacak. Bilgi veren kaynaklar, seri üretime ilişkin yüklenicilerin yapacağı işlerin belirlendiğini, ancak üretime ilişkin SSM’de herhangi bir karar sürecinin başlatılmadığını , muhtemelen çalışmaların sonbaharda başlayacağını kaydettiler.

ALTAY tankı geliştirme ve seri üretimi 
ALTAY tankı projesinde OTOKAR, ana yüklenici olarak ana muharebe tankının tasarlanması, geliştirilmesi, prototiplerinin üretilmesi ve seri üretime hazır bir prototipin ortaya çıkarılması işini üstlendi. Ortaya çıkacak ürünün her türlü hakkı SSM’ye ait olacak. Daha sonra tankın seri üretimi yaptırılacak. SSM, seri üretim için görüşmelerin OTOKAR ile başlamasının doğal olacağını açıklamasına karşın, teknik, hukuki ve idari olarak seri üretime yönelik olarak SSM’yi bağlayan herhangi bir sözleşme bulunmuyor.

Savunma uzmanları, ALTAY tankının seri üretimine yönelik karar süreçlerinin, BMC’nin satılmasının ardından daha dikkatli takip edilmesinin doğal olacağını belirtti. Zira BMC’nin yeni ortaklarından Ethem Sancak, tank üretmek istediklerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Tankın geliştirilmesine ilişkin açılan ihalede OTOKAR, BMC ve FNSS yarışmıştı. Bu üç şirket de zırhlı araç üretiminde deneyime üretim tesislerine sahip. Öte yandan, tartışmalı uzun menzilli hava savunma füzesi ihalesinin sözleşmesinin imzalanmasıyla ilgili kararın da sonbaharda alınacağı kaydedildi. Çin firması ile görüşmelerin başlatıldığı 2014 başından itibaren, Türkiye’ye yönelik NATO üyesi ülkelerin, ittifak üyesi bir ülkenin sisteminin tercih edilmesi için baskı yapılıyor. Son olarak, Çin firması ile görüşmelerin henüz tamamlanmadığı, teklif sahibi Fransız-İtalyan ortaklığı ile ABD firmasının teklif süresinin ağustos sonuna kadar uzattığı açıklanmıştı.
Kararı sonbahara bırakılan büyük ölçekli üretimlerden biri de MİLGEM korveti seri üretimi oldu. SSM, 4 adetlik MİLGEM seri üretimine ilişkin kararını da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmış olacağı sonbahar aylarında verecek. MİLGEM’de, STM’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen geliştirme çalışmalarıyla ortaya çıkan ve üretilen iki ADA sınıfı korvetlerden iki adet daha yine STM tarafından ürettirilmesi, kalan 4 gemilik seri üretimde ise yeni bir konfigürasyonla üretim yaptırılmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Haber ile ilgili ziyaretçi yorumları

TMSF, BMC’nin Ethem Sancak’a satışına onay verdi. Nihai karar, Rekabet Kurumu’nun onay vermesinden sonra açıklanacak

İSTANBUL – Tasarruf Sigortası Mevduat Fonu (TMSF), BMC’nin 751 milyon TL karşılığında satılmasını uygun buldu ve nihai kararını verebilmek için, Rekabet Kurulu’nun kararını bekliyor. Bu arada BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün Es Mali Yatırım AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kurumu’na başvuru da yapıldı. Başvuru Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer aldı.

TMSF’den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“TMSF’nin geçen bir yıl içinde BMC için yaptıkları hatırlanacak olursa ihale sonrası yayınlanan birçok haber ve yorumun gerçeklere aykırı olduğu görülecektir. 17 Mayıs 2013’te yönetim ve denetimi devralınan BMC’de önce bir durum tespiti yapılmış akabinde şirketin tekrar üretime geçebilmesi için, acil eylem planı hazırlanmıştır.

Şirketin aleyhinde açılmış iflas davalarının karar aşamasına geldiği görülmüş, öncelikle BMC’nin iflas etmesi engellenmiştir. Sırasıyla, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’yla, sendikayla, tedarikçi ve bayilerle ihtilaflar çözülmüş, borçlar yapılandırılmış, üretime geçmenin önündeki engeller ortadan kaldırılmıştır.

Netice itibariyle, BMC, paydaşlarımızın desteğiyle, İzmir ekonomisine, savunma sanayine ve otomotiv sektörüne yeniden kazandırılmıştır.

İhale öncesinde üretime geçmeyi başaran, hatta yurtdışına da satış yapmaya başlayan BMC’nin muhammen bedeli bağımsız bir kuruluş tarafından hesaplanmış, yerli ve yabancı sekiz firma ihale şartnamesini satın almış, daha fazla katılımın olabilmesi için ihale süresi bile uzatılmıştır.

Kurumumuzun şeffaflık politikası gereği, BMC ihalesi televizyonlardan canlı olarak yayınlanmıştır. Hukuki bir bağlayıcılığı olmadığı halde Kurumumuz için zorunlu olmasa da, icra ihalelerinde geçerli olan teamüle uyulmuş muhammen bedelin %75’i ve üzerinde bir satış rakamı hedeflenmiştir. İhalenin ikinci gününde, pazarlık aşamasında, teamüle uygun bu oran tutturulmuştur.

Rekabet Kurulu’nun onay vermesi durumunda, Fon Kurulumuz nihai kararını verecektir.

Bu vesileyle, TMSF yönetimine geçtiği tarihte, yaklaşık altı aydır üretimi durmuş olan fabrikanın tekrar üretime geçmesinde büyük emeği olan, iyi niyetimize iyi niyetle karşılık veren, başta Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na, SGK’ya, işçilere ve ailelerine, sendika yetkililerine, tedarikçilere, bayilere ve diğer paydaşlara, kamuoyu önünde, bir kere daha teşekkür etmeyi borç biliriz. “

Haber ile ilgili ziyaretçi yorumları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışına ilişkin ihale tarihinin 30 Nisan’a uzatıldığını bildirdi.

TMSF açıklamasında, BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün 985 milyon lira muhammen bedelle satışa sunulduğu belirtilerek, satış ilanının 4 Şubat’ta Resmi gazete’de yayımlanarak ihale sürecinin başladığı anımsatıldı.

İhale sürecinde katılımın en üst seviyede sağlanmasını teminen, ihale takviminin Fon Kurulu’nun 4 Nisan tarihli kararıyla uzatıldığı kaydedilen açıklamada, “Bilgi odası kapanış tarihi 4 Nisan’dan 25 Nisan’a uzatıldı.

Son başvuru tarihi 9 Nisan saat 17.00’den, 29 Nisan saat 17.00’ye ve ihale tarihi ise 10 Nisan saat 11.00’den 30 Nisan saat 11.00’e uzatıldı.

Yapılması halinde pazarlık tarihi de 11 Nisan saat 11.00’den, 2 Mayıs saat 11.00’e uzatıldı” ifadelerine yer verildi.

Haber ile ilgili ziyaretçi yorumları