Özel sektörün işleteceği ilk otoyol için ihaleye çıkılacak.

ANKARA  – Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yollarını yıl sonuna kadar Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale etmeyi planladıklarını belirterek, “İhale hazırlık çalışmaları tamamlandı. Hazine Müsteşarlığı’nın uygun görüşünün ardından temmuz ayında ilana çıkacağız” dedi.

Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünün otoyol konusunda önemli mesafeler aldığını, yüksek standartlı ve konforlu yollar için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Araç sayısı arttıkça yeni yolların yapımının kaçınılmaz olduğunu anlatan Turhan, “Mevcut yolların standardının yükseltilmesi, şerit sayısının arttırılması ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle önümüzdeki günlerde yeni kapasite oluşturmak amacıyla ana güzergahlarda otoyolların hizmete alınması artık gündeme geliyor” diye konuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantılı yollarını bu yıl sonuna kadar YİD modeliyle ihale etmeyi planladıklarını ifade eden Turhan, bu konuda ihale hazırlık çalışmalarının tamamlandığını, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı alındığını, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün ardından temmuz ayında ilana çıkacaklarını bildirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Avrupa ve Asya tarafındaki Akyazı-Paşaköy arası ile Avrupa Yakası’nda Odayeri-Kınalı arası için ihaleye çıkmayı planladıklarını belirten Turhan, şöyle konuştu:

“YİD projelerinde yükleniciler kendi maliyetleriyle ilgili planlamalarını ve işin ne kadar sürede yapılabilir olabileceğini hesaplayıp, tekliflerini verirler. Bunun için 4 ila 6 ay arasında süre veririz. Firmaların talebi doğrultusunda bazen süre uzayabiliyor. Aksilik olmazsa ihaleyi yıl sonunda tamamlamayı planlıyoruz. İhale tamamlandıktan sonra görevlendireceğimiz şirket, kredi temini çalışmalarını 6 aylık süreçte tamamlıyor. Biz, bu süre içinde görevli şirkete, öz kaynağıyla işe başlama fırsatı tanıyoruz.”

“Çalışmalar 2015’te başlayacak”

2015 yılı içinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun kalan kısımlarında çalışmalara başlayacaklarını anlatan Turhan, “Öngördüğümüz inşaat süresi işin başlangıcından sonra üç yıl. Müteahhit, erken tamamlarsa bu onun avantajı oluyor. Yapım artı işletme süresini yarıştırıyoruz. Ama üç yıldan sonraya kalırsa cezai müeyyidemiz oluyor” dedi.

Yolun tamamlanmasının ardından Türkiye’de ilk kez bir otoyolun özel şirket tarafından işletileceğini bildiren Turhan, “Bu yoldan geçiş ücreti, araçların cinsine, sınıfına ve mesafesine göre belirleyeceğimiz tavan fiyata göre şirket tarafından tespit edilecek. Tavan fiyat, her yıl değişen şartlara göre  güncellenecek” diye konuştu.

Otoyolda bayramlarda ve özel günlerde ücretsiz geçişe yönelik maddenin şartnamede yer alacağını ifade eden Turhan, “Ancak bu maddenin herhangi bir bağlayıcılığı olmayacak. Ama idare isterse bayramlarda veya bazı özel günlerde bu yolları ücretsiz kullandırabilir , trafiğe kapatabilir. Bu yolları başka amaçla kullanabilir. Örneğin İstanbul’da Avrasya maratonu yapıyoruz. İdare bu yetkiye bu yollarda  sahip olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Haber ile ilgili ziyaretçi yorumları

İstanbulluları ilgilendiren dev ihale ileri bir tarihe ertelendi

Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin büyük onarımı ve yapısal takviyesi için daha önce 5 Eylül olarak açıklanan ihale tarihi 25 Eylül’e ertelendi.

Eğik olan askı halatların dikey hale getirileceği Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin büyük onarımı ve yapısal takviyesi için daha önce 5 Eylül olarak açıklanan ihale tarihi 25 Eylül’e ertelendi.

ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. İhaleye teklif verecekler, ihale dokümanını 1.200 lira karşılığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden satın alacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecek. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 gün olacak. İhalede, konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

Boğaziçi Köprüsü askı halatları değişimini öngören Amerikan Parsons firmasının yürüttüğü Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Bakım, Onarım ve Yapısal Takviye Projesi Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri işi 26 Nisan’da tamamlandı.

Köprülerin Bakım, Onarım, Yapısal Takviye ve askı halat değişim çalışmaları yapım işi için 5 Eylül olarak açıklanan ihale tarihi 25 Eylül olarak belirlendi.

Haber ile ilgili ziyaretçi yorumları