TCDD Genel Müdürlüğü, İzmir Limanı’nı için yapılan “Mobil Liman Vinci” (MHC) ihalesine ait dokümanların dünyada vinç üreticilerinin katılabileceği şekilde, rekabet ortamına açık, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığını bildirdi.

TCDD’den yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan İzmir Limanı MHC vinç ihalesiyle ilgili habere ilişkin açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

7 Mayıs 2011 tarihinde yapılan söz konusu ihale dokümanlarının dünyada vinç üreticilerinin katılabileceği şekilde, rekabet ortamına açık, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İsteklilerden istenen belgeler arasında iş deneyim belgesi de bulunmaktadır. Yetersiz olduğu iddia edilen isteklinin iş deneyim belgesi dokümanlar arasında mevcuttur. Teklif veren isteklilerin tamamı vinç üreticisidir. İhale açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İhale süreci Kamu İhale Kurumu ve İdari yargı tarafından incelenmiş, ortaya çıkan yargı kararı doğrultusunda istekliyle sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca en uygun teklifi veren isteklinin vinç üreticisi olduğu ve hangi tip vinçleri ürettiği bilgisi kamuoyuna açık olup, kendi internet sitelerinden bile bu bilgilere ulaşılabilmektedir.”

Yetersiz firmaya ihale verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada TCDD’nin iş ve işlemlerini yasalara göre yapan 157 yıllık bir kuruluş olduğu kaydedildi. Yapılan işin niteliğine göre bütün temin süreçleri ve dokümanların uzman kişiler tarafından hazırlandığı ve yönetildiği vurgulanan açıklamada,

“Konuyla hiç ilgisi olmayan kişilerin kendi aralarındaki dedikodu mahiyetini geçmeyen konuşmaların TCDD açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır” ifade edilerek, “TCDD ihale yaparken itiraz eden firmanın talep ettiği gibi teknik tabirle ‘benzer iş tanımı’, kamuoyu diliyle adres tarifi yapmamakta, yasalara ve rekabet koşullarına uygun iş yapmaktadır. Koltuğunun altında dosyalarla gazete gazete dolaşan şikayetçi firmanın talebi, mevzuat çerçevesinde rekabeti engelleyici olduğundan TCDD tarafından uygun görülmediği gibi, Kamu İhale Kurumu ve İdari Yargı tarafından da uygun görülmemiştir” bilgisine yer verildi.

Haber ile ilgili ziyaretçi yorumları

Kamu İhale Yasası’ndan muafiyete alfabenin harfleri yetmiyor. Şimdi de AA, KİT’lerin alımları ve enerji kurumlarının binaları kapsam dışı.

İhali merkezli yolsuzluk operasyonları tartışılırken, hükümet ihalelerde denetim unsuru olan “Kamu İhale Yasası’nda” yeni delikler açıyor. Meclis’te görüşmeleri süren torba yasada Anadolu Ajansı, KİT’lerin mal ve hizmet alımları, enerji kurumlarının yapacağı binalar, Kamu İhale Yasası’nın denetiminden çıkarılıyor. İhalelere şikayet etmeyi “iki kat pahalılaştıran” torba yasa, kamu ihale uzmanlığını da olumsuz etkilyecek. İki sınav ve 3 yıllık fiili çalışmadan sonra olunabilen “Kamu ihale uzmanlığı” için kriterleri 1 yıllığına kaldıran torba kanuna göre, herhangi bir kamu kurumunda 4 yıl çalışan mimar veya mühendis “kamu ihale uzmanı” olabilecek.
Bugüne kadar 6 milyon 791 bin TL’ye kadar olan alımlar istisna idi; bunun üstünde kalan alımlarda Kamu İhale Yasası’nın denetim maddeleri geçerli oluyordu. Artık Enerji Bakanlığı ile enerji KİT’lerinin yapacağı yapım işleri de istisna kapsamında. İstisna maddesine eklenen hükümle, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi katılımı/off-set uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları da istisna kabul edilecek.
Halen geçerli olan düzenlemelere göre, kamu ihalelerinde “şikayetçi” olmanın bedeli; ihalenin büyüklüğüne göre 1336 TL’den başlıyor; 5354 TL’ye kadar çıkabiliyor. Getirilmek istenen düzenlemede ise şikayet bedellerine iki katı aşan oranlarda zamlar yapılacak. Buna göre ihalelere şikayet etmek 3 bin TL’den başlayacak; 12 bin TL’ye kadar çıkabilecek. İhalelerde artık Kamu İhale Kurulu tarafından verilen kararlarla ilgili olarak mahkeme yerine Danıştay’a dava açılabilecek. Danıştay’ın yürütmenin durdurulması istemi hakkında verdiği kararların yanı sıra verdiği kararlar da kesin olacak. İhalelerde, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru da söz konusu olmayacak.

Yeni imtiyazlarEnerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren kamu kurumları için özel bir ihale kanunu çıkarılması gerekiyor. Ancak konuyla ilgili düzenleme yıllardır çıkarılamazken, torba kanunda bununla ilgili bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre bu sektörlerde faaliyet gösteren kamu kurumları özel yasaları çıkana kadar büyük ölçüde istisna kapsamında olacak. Bu 4 sektörde faaliyet gösteren kurumların ticari ve sinai faaliyetleri için yapacağı mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Yasası’ndan muaf olacak.
Getirilen geçici bir madde ile 1 yıl boyunca dışarıdan kuruma “kamu ihale uzmanı” alımının da önü açılıyor. Buna göre, kamuda 4 yıl boyunca görev yapmış mühendis veya mimarlar hiçbir şart aranmaksızın kamu ihale uzmanı olabilecekler.
ALFABEDEKİ HARFLER İSTİSNA MADDESİNE YETMİYOR

4 Ocak 2002’de TBMM’de kabul edilen ve 1 Ocak 2003’te yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişikliklerin sayısının 60’a yakın olduğu belirtiliyor. Değişiklik yapılan maddelerin başında ise yasadan muaf tutulacakların sıralandığı “3. Madde” geliyor. Kamu İhale Yasası yürürlüğe girdiğinde söz konusu madde “f” bendiyle sınırlıyken; şu anda söz konusu maddede yer alan istisnalar “t” bendine kadar gelmiş durumda.

Haber ile ilgili ziyaretçi yorumları